Gà gáy trong đêm điểm mấy canh,
Trăng quang gió thoảng tiếng đàn tranh.
Thế gian còn việc không như ý?
Khách tử vui nhà lúc tuổi xanh.
Trong quán lụa là lo dệt chóng,
Ngoài sông chim chóc dạo bay quanh.
Thường ngày vì vật khoan tâm đến,
Hoa cúc ta nâng chén rượu lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.