詠陳興道大王

重興視功載,
元輔系神明。
浮輿毓精秀,
英雄不世生。
狂元肆委毒,
來侵百萬兵。
賊船塞滕江,
一戰潮水平。
金瓶奠陳祚,
萬古傳王名。
河山帶靈氣,
妖虜難為腥。
我來拜祠下,
壯懷忽欲鳴。
原借匣中劍,
斬盡海波鯨。

 

Vịnh Hưng Đạo đại vương

Trùng hưng thị công tái,
Nguyên phụ hệ thần minh.
Phù dư dục tinh tú,
Anh hùng bất thế sinh.
Cuồng Nguyên tứ uy độc,
Lai xâm bách vạn binh.
Tặc thuyền tái Đằng giang,
Nhất chiến trào thuỷ bình.
Kim bình điện Trần tộ,
Vạn cổ truyền vương danh.
Hà sơn đới linh khí,
Yêu lỗ nan vi tinh.
Ngã lai bái từ hạ,
Tráng hoài hốt dục minh.
Nguyện tá hạp trung kiếm,
Trảm tận hải ba kình!


Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Trùng hưng công ghi chép
Thần minh giúp công đầu
Xe bay nhờ tuấn tú
Anh hùng đời có một
Giặc Nguyên cực hung hãn
Trăm vạn quân xâm lăng
Thuyền giặc chật Bạch Đằng
Một trận nước triều rút
Âu vàng vững phúc Trần
Danh thơm truyền muôn thuở
Linh khí non sông này
Hết hôi tanh máu giặc
Tôi tới đền kính vái
Tráng chí muốn gào lên
Xin nguyện rút kiếm này
Chém phăng kình biển sóng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trùng hưng ghi chép công lao,
Thần minh giúp sức công đầu nên ngay.
Sức nhờ tuấn tú xe bay,
Anh hùng đời có một ngày hữu duyên,
Cực kỳ hung hãn giặc Nguyên
Xâm lăng trăm vạn quân liền kéo qua.
Bạch Đằng giặc chật thuyền ra,
Nước triều rút một trận là giặc tan.
Âu vàng giữ vững phúc Trần,
Danh thơm muôn thuở truyền dân Nam này.
Non sông linh khí tràn đầy,
Hết tanh máu giặc kiếm nầy cất ngay.
Tới đền tôi kính vái ngài,
Muốn gào lên tráng chí tài noi đây.
Xin cầu nguyện rút kiếm này,
Chém phăng kình ngạc an bài sóng dâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời