Đã thấy quá nhiều, biết cũng nhiều,
Đã biết căm thù, biết tình yêu,
Đã từng có tất, rồi mất tất
Và tìm lại được tất cả rồi.

Đã từng nếm trải mọi vị đời
Để mà khát sống mãi không thôi,
Hiện đang có trong tay tất cả
Sợ rằng lại mất tất, than ôi.