Giã từ, giã từ, tuổi trẻ của tôi
Vì tinh tú, cuộc sống với nụ cười!
Tự khi nào cánh tay trai trẻ ấy
Đã thành cánh tay ông lão trải đời.
Tuổi trẻ từng ngân vang trong trẻo thế
Như cây vĩ cầm tinh tế cất lời
Khi nhạc công giỏi dang vừa chạm nhẹ
Cái vĩ vững vàng trên những dây trôi.
Tuổi trẻ thoáng qua trong cả cuộc đời
Như cá vàng kia đỏng đảnh quẫy đuôi
Rồi rơi tõm vào mịt mù biển cả
Để lão ngư dân ngơ ngẩn mãi thôi!