Em bảo, lửa trong ta đã lụi
Em bảo, đôi ta đã già rồi,
Em nhìn đi, sóng sánh xanh trời!
Dù trời già hơn ta biết mấy…