Ba mươi nhăm năm trước đây
Đã ra đời
Từ trong thống khổ đắng cay
Của giai cấp tiền phong vĩ đại
Một đứa con của một thời đại
Một đứa con sẽ làm cho một thời đại khai sinh

Dũng cảm đương đầu cùng bão tố
Không được gió nhẹ ru ca
Đã thâm nhập vào lòng dân chúng
Sâu hơn cả bể Ban-đa
Điểm tô cho cuộc sống
Đẹp hơn cả hoa champaka

Nó là cuộc đời
Đã chịu nhiều thử thách
Khủng bố và khiêu khích
Hôm qua, hôm nay, ngày mai
Nó là Ăng-tê con của Pô-sê-đông
Vô địch khi gắn liền với Đất
Đứa con của một thời đại sẽ làm cho một thời đại khai sinh
Giờ đây đã đến tuổi trưởng thành


Nguồn: Thơ Inđônêxia (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)