Một cô gái với quang gánh trên vai,
hai chiếc sọt đung đưa sát mặt đất,
bước nhún nhảy với nhịp điệu đẹp mắt.
Chiếc đòn gánh uốn cong chơi vơi
hoà lẫn với đường cong chân trời
và dường như cô gánh cả trái đất.