Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Peyo Yavorov (4 bài)
- Kiril Hristov (1 bài)
- Nicolai Liliev (1 bài)
- Dimcho Debelianov (5 bài)
- Elisaveta Bagriana (38 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (1 bài)
Tạo ngày 13/11/2008 01:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/11/2008 05:46 bởi hongha83
Dimiter Boyadjiev (Димитър Бояджиев, 1880-1911), là nhà thơ hiện đại Bungary, con một người chăn cừu trên núi, sau trở thành thợ nhuộm. Hai mươi tuổi làm nhân viên ở toà báo. Năm 1907, làm thư ký cho lãnh sự quán Bungary ở Mác-xây (Pháp). Sau khi về nước làm thư ký ở Bộ ngoại giao. Chỉ để lại một tập thơ duy nhất bao gồm 50 bài. Mất vì trọng bệnh.