Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nicolai Liliev (1 bài)
- Elisaveta Bagriana (38 bài)
- Dimiter Boyadjiev (1 bài)
- Peyo Yavorov (4 bài)
- Hristo Smirnenski (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (5 bài)
Tạo ngày 14/11/2008 21:35 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/11/2008 05:43 bởi hongha83
Dimcho Debelianov (Димчо Дебелянов, 1887-1916) là nhà thơ lớn của Bungary. Sau khi tốt nghiệp đại học luật ở Sofia, làm báo, thợ sắp chữ ở nhà in, làm tốc ký ở hạ nghị viện, giao thiệp với các nhà thơ cùng thời như Liliev, Stoyanov. Đại chiến thế giới 1914 -1918, Dimcho Debelianov đã xung phong ra mặt trận mặc dù được miễn nghĩa vụ quân sự. Chỉ để lại tập thơ duy nhất và tập thơ này được xuất bản bốn năm sau khi nhà thơ mất.