Những lần anh đứng bên em
Chân tình anh đã cho em rõ nhìn
Niềm vui sống đến từ anh
Những sai lầm đó nay anh cải hoàn
Giấc mơ anh đã thành toàn
Tình yêu em thấy rõ ràng trong anh
Em xin mãi biết ơn anh
Chính anh đã đến dỗ dành đời em
Đừng cho em bị nhấn chìm
Anh là người thấu xuyên em hết rồi

Anh là sức mạnh nâng đời
Anh là giọng nói khi lời em câm
Là mắt khi em mù tăm
Anh nhìn diễm phúc đang nằm trong em
Nâng niu lúc em yếu mềm
Cho em tin tưởng bởi niềm tin anh
Em là mọi thứ đã dành
Bởi vì em đã có anh yêu rồi

Cho em đôi cánh bay cao
Nắm tay em, được chạm vào trời xanh
Niềm tin trở lại, nhờ anh
Anh rằng tinh tú chẳng nằm xa ta
Đứng bên anh em đẩy đà
Nhờ tình anh đó, em bao la đầy
Biết ơn anh tặng mỗi ngày
Lẽ ra em chẳng biết đầy đủ hơn
Nhưng em biết rõ nguồn cơn
Thật may mắn bởi em còn anh yêu

Anh là sức mạnh nâng đời
Anh là giọng nói khi lời em câm
Là mắt khi em mù tăm
Anh nhìn diễm phúc đang nằm trong em
Nâng niu lúc em yếu mềm
Cho em tin tưởng bởi niềm tin anh
Em là mọi thứ đã dành
Bởi vì em đã có anh yêu rồi

Anh luôn ở cạnh bên đời
Dịu dàng như gió mang đời em đi
Tình anh là ánh lưu ly
Anh là hơi thở thầm thì trong em
Dối gian anh đã nhấn chìm
Đời em tươi đẹp bởi tìm ra anh


15.3.23