Khói loang phòng, quán cà phê
Người ta đến để mà nghe chơi đàn
Uống và vũ tận đêm tàn
Em ngồi trong đó khép làn mi êm
Mơ anh là của riêng em
Nhưng anh đâu biết
Rằng em trong này

Ước gì em trong vòng tay
Như rằng em chính là Tây Ban Cầm
Cho anh chơi suốt năm canh
Dài cho đến lúc bình minh sang ngày
Ước gì giữa tay anh đây
Như rằng em chính là Tây Ban Cầm
Suốt đêm
Trải hết năm canh
Em là bài hát
Của anh đêm dài

Đàn anh lấy mất hồn này
Cầu mong anh sẽ đoái hoài tới em
Rồi ngày nào đó ôm em
Em khao khát được gọi tên nồng nàn
Anh mân mê với dịu dàng
Và anh đâu biết
Em đang nơi này

Ước nằm trong tay anh đây
Như rằng em chính là Tây Ban Cầm
Suốt đêm anh dạo bổng trầm
Dài cho đến lúc bình minh sang ngày
Ước anh ôm giữa vòng tay
Như rằng em chính là Tây Ban Cầm
Suốt đêm
Dài trọn năm canh
(Em là bài hát) cho anh hát hoài

Khép mi ngồi giữa chốn này
Mơ anh thuộc thế giới này của em
Và anh thì chẳng biết em
Anh còn không biết có em nơi này

Ước gì em trong vòng tay
Như rằng em chính là Tây Ban Cầm
Cho anh chơi suốt năm canh
Dài cho đến lúc bình minh sang ngày
Ước nằm trong tay anh đây
Như rằng em chính là Tây Ban Cầm
Suốt đêm
Qua hết năm canh
Em là bài hát của anh đêm dài


28.3.23