示寂偈

生老病死,
自古常然。
欲求出離,
解縛添纏。
迷之求佛,
惑之求禪。
禪佛不求,
杜口無言。

 

Thị tịch kệ

Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phược thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu Thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Đỗ khẩu vô nghiên (ngôn).

 

Dịch nghĩa

Sinh, già, bệnh, chết,
Tự cổ xưa là lẽ thường.
Muốn cầu thoát khỏi,
Càng cởi trói thì càng buộc thêm.
Vì mê nên cầu Phật,
Vì lầm nên cầu thiền.
Thiền Phật chẳng cầu,
Mím miệng ngồi lặng im.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Sinh, già, bệnh, chết... thế thôi
Xưa nay vẫn vậy lẽ đời tự nhiên
Cầu cho siêu thoát về tiên
Càng cầu càng trói buộc thêm phận người
Vì lầm cầu Phật... thế thôi
Cầu Thiền bởi trót mê lời u mê
Cầu Thiền cầu Phật mà chi
Ngồi im chả nói năng gì là hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Sinh, lão, bệnh, tử,
Lẽ thường tự nhiên.
Muốn cầu siêu thoát,
Càng trói buộc thêm.
Mê, phải cầu Phật,
Hoặc, phải cầu Thiền.
Chẳng cầu Thiền, Phật,
Mím miệng ngồi yên.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Sinh lão bệnh tử
Lẽ thường từ xưa
Muốn cầu thoát ly
Càng thêm ràng buộc
Mê, đi cầu Phật
Hoặc, đi tham Thiền
Chẳng cầu Thiền, Phật
Ngậm miệng không lời


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Sinh lão bệnh tử
Từ xưa lẽ thường
Muốn cầu thoát khỏi
Cởi càng buộc thêm
Mê nên cầu Phật
Lầm mới cầu thiền
Đừng cầu thiền Phật
Mím miệng lặng yên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tử, sinh, bệnh, lão, người đời
Tự xưa là lẽ thường rồi chúng sinh.
Muốn cầu thoát khỏi kiếp mình,
Cởi ra càng buộc thêm hình trói thân.
Mê lầm cầu khẩn Phật gần,
Vì lầm nên mới thiền thân độ trì.
Chẳng cầu Thiền Phật làm chi,
Ngồi im không nói năng gì lại hay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sinh, già, bệnh, chết, thế thôi
Xưa nay đúng lẽ vậy rồi, tự nhiên
Chớ cầu siêu thoát về tiên
Càng cầu càng buộc triền miên phận người
Chớ mê cầu Phật, buồn cười
Cầu Thiền cũng vậy, mười mươi đã lầm
Chẳng gì bằng kẻ lặng câm
Ngồi im đừng khấn lầm rầm là hơn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sinh, già, bệnh, chết
Xưa nay đương nhiên
Muốn cầu giải thoát
Càng trói buộc thêm
Bởi mê cầu Phật
Bởi lầm cầu thiền
Chẳng cầu thiền, Phật
Mím miệng ngồi yên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh, già, bệnh, chết, của người đời,
Là lẽ thường tình từ trước rồi.
Giải thoát kiếp người cầu muốn được,
Càng cầu càng buộc phận làm người.
Mê nên cầu Phật khẩn thần mãi,
Lầm lẫn mới cần thiền độ đời.
Thiền Phật chẳng cầu chi bận rộn,
Ngồi im chẳng nói cứ theo thời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời