Thơ là những nỗi niềm vẩn vơ và cả những xúc cảm rực rỡ...

 

Tự do

5 chữ