Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng.

Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không
Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lạ rồi
Kỷ niệm bán được không?

Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ
mới lấp được biển sâu?

Biết vậy mà... Em có trách anh đâu?