Tuyết trắng lấp lánh như cánh hoa buồn
Rụng đầy trước sân
Mùa đông giá băng
Tuyết trắng lấp lánh như cánh hoa tàn
Rụng bay tả tơi
Nhiều như nỗi buồn
Tôi nơi xa xôi
Thương nhớ khôn nguôi
Như cây đơn côi
Không lá giữa trời
Thường sao em tôi
Nơi chốn xa vời
Nên trong tim tôi
Bông tuyết rơi đầy.


Nguồn: Mùa đông trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007