Tặng tác giả bài “Quỳnh Hương”

Môi anh thơm một đoá quỳnh
Là hoa hay thể người mình đang thương
Sao tên ai chọn là Hương
Để anh quấn quýt một trường tương tư

Nủa là thực, nửa là hư
Nửa là mộng, nửa là như ngoài đời
Nửa là thật dáng em cười
Nửa là phiêu dạt bên trời xa xăm

Nửa là người của trăm năm
Nửa là người của một lần này đây
Nửa là đang ở chốn này
Nửa là lạ lẫm trời mây nghìn trùng

Một đời chọn một chỗ dừng
một giờ đêm chợt nở bưng..quỳnh hương.


11-1994