Anh chẳng có ngai vàng để dâng tặng Em
Chẳng đất đai, đền đài, dinh thự
Chẳng có tiền tài và danh vọng hão
Chỉ có tấm thân gầy và trái tim đập cuồng si
Anh đã gieo trồng cật lực năm mươi năm
Và hôm nay đến ngày ra quả
Dầu quả chua nhiều hơn quả ngọt
Quả vẫn là quả của lòng anh
Dẫu có lần tặng em những quả xanh
Lòng nuối tiếc quả sao lâu chín
Mong một rạng đông hồng thức dậy
Ngào ngạt mùi hương trái ngọt trĩu cành
Giờ lang thang đi giữa đời thường
Làm thằng ngốc nghêu ngao anh hát
Chỉ có cây đàn đứt dây và bài thơ tình nhàu nát
Nếu chẳng bị chối từ
Anh sẽ dâng tặng đời Em.