Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 04:40

Ai xui quan họ trao tình
Để câu hát cũ...cột mình như chơi
Lóng lánh là lóng lánh ơi
Đừng lúng liếng mãi để tôi đắm đò

Đò tôi là chiếc đò thơ
Em ngồi tựa mạn sang đò tôi đưa
Tôi đưa em bước vào chùa
Tôi cùng em khấn giữa mùa đầy trăng

Long đong giữa tối đêm rằm
Trèo lên quan dốc mà thăm trăng ngà
Cuội ngồi dưới gốc cây đa
Ai lý...ai ới...la đà trúc xinh

Trúc xinh trúc đứng một mình
Em xinh em đứng....tang tình...tôi thương
Mai về người có vấn vương
Bài ca giã bạn đêm trường trao nhau

Trầu về có nhớ quả cau
Người ca có nhớ những câu người đàn
Ngày mai đến hẹn có sang
Liền anh liền chị quá giang đò nào?

Em về tôi hát bài chào
Người ơi người ở...đừng bao giờ rời


9/11/1996