Có tiếng kêu nào không tới từ xa
có tiếng kêu nào không kể từng tội ác
nhưng sao đêm nay tôi nghe tiếng m gần gũi:
hãy viết cho m
hãy gửi thư cho m
              ... đừng quên

đêm nay
tôi vẫn còn nghe tiếng chim chiêm chiếp gọi hè
nhưng hoa phượng
hoa phượng đã nở dưới vực sâu
chúng ta không còn thời gian cho hận thù và cả đến tiếng khóc ngất
chúng ta chới với gọi nhau
ôi những tiếng kêu có trôi giạt về đâu
dòng hợp lưu nào dưới địa cầu
những trái tim
như mây


27.6.1993