Vách tường loang bóng hoa
dòng sông quên lớp sóng
cây cầu xoay lóng ngóng
con tàu trắng trôi qua

trong bình viên sỏi nhỏ
thấm miếng nước dần khô
nụ hồng không mở nữa
lá vàng theo cuống đỏ

những con cú bằng sứ
nhìn ta trong giấc mơ
thời gian như cơn mưa
dụi trên mi cửa ngỏ

những con cú bằng gỗ
nhìn ta xoay gót chân
một sợi mây phân vân
gợn trong tim rạn vỡ

trôi dần trên suối mê
những con cú bằng giấy
đôi mắt màu cỏ dại
rủ ta quên đường về.


Tiểu Pháp-quốc,
Lộ-trấn, 6.1985