Trên cánh bồ câu gần bào tàng viện Con Người
đôi mắt một người đen xè xè bay lượn

ngày bắt đầu khi chúng tôi y hẹn
tới bày hàng bên chân tháp Eiffel
tôi bán dây da và bạn tôi bán hột soàn:
những hạt thuỷ tinh trong như nước mắt
những mảnh da màu cát
bạn tôi bán hột soàn cho người châu á và châu mỹ la-tinh
tôi chạy theo những khách mặc hàng trắng có đôi mắt xanh
nưóc mắt của bạn tôi có thể dùng làm món đồ trang sức
dây da của tôi để ăn diện hoặc quất lên những mảng lưng trần khi buồn bực
chúng tôi bán tất cả giá rẻ mạt và thường tặng thêm những nụ cười

trên cánh bồ câu gần bảo tàng viện Con Người
những món hàng của chúng tôi xập xoè bay lượn
mỗi ngày.


9.10.1984