Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2018 12:26

Ngày mai có người về Sài-gòn
người ấy sẽ bay
người ấy sẽ đáp xuống
người ấy sẽ nhìn quanh
dường như những chiếc áo vàng vẫn còn chạy
ngoài khung cửa kính của hãng máy bay
trên đường phố
những chiếc áo vàng
một người bị kêu án –
có tiếng tắc-kè
từ công trường hoà bình tới bờ sông
– một người sài-gòn bị kêu án
con đường ấy giờ mang tên gì nhỉ
những con tắc-kè... ồ không
một người sài-gòn bị kêu án –
những con tắc-kè không đổi màu
nhiễu âm của câm nín
dưới gậm cầu
cuối dòng người và xe
một người –
những chiếc áo vàng
cuối dòng người và xe
những chiếc áo...
– sài-gòn bị kêu án
... vàng vẫn chạy
trong khói
một người sài-gòn bị – tiếng tắc-kè
– kêu án
những đốm lửa của muôn ngàn sạp thuốc lá
thắp đêm
tiếng tắc kè
một người... bị kêu án
tiếng –
ngã sáu miệt nhà thờ cha Tam
– tắc-kè
mưa
những chiếc áo
những chiếc áo vàng
cháy

một người sài-gòn – bị kêu án
ngày mai có người về sài-gòn tìm người ấy