Như một đoàn tàu luôn luôn hối hả
đi từ đường hầm của hư không tới mùa gặt bão

như một bãi biển trống vắng
đôi khi ngọn triều ập tới và rút ra quá vội
để lại đợi trông
một chấn thương không dấu tích

như một kẻ gây mê bằng châm cứu trước khi giải phẫu
tôi tìm về em
nỗi đau làm quên hết mọi nỗi đau