gửi Khế Iêm

Đò neo gió đợi người
hay neo người đợi gió
cũng vậy thôi
khi trái tim treo
trên lửa
khi đời
thuỷ tinh vỡ
ẩn ức như hơi thở lênh đênh
bộ lạc xa
rồi    tiếng chim rơi
đã chin một bờ môi
                   đò nhớ sóng
hay bông bụt còn lập loè bên giậu vắng
                                                           đò
                           ơi