Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 06/12/2013 13:54 bởi Vanachi
Diêu Nguyệt Hoa 姚月華 năm sinh và mất không rõ, cùng cha ngụ thuyền trên sông Dương Tử, từng cùng một thư sinh là Dương Đạt 楊達 thi từ xướng hoạ, nay vẫn còn 6 bài.