Nhớ mãi lúc sống nơi rừng núi
Tính tình vui ở cõi thâm sâu
Xuống khe thềm đà sạch làu
Bếp đun củi trúc khói màu nhẹ bay
Vung bút vẽ dáng mây lờ lững
Học gảy đàn theo tiếng chim ca
Sáng nay nhìn dấu huyện nhà
Ưu phiền trăm mối sinh ra trong lòng.