酬令狐郎中

昨是兒童今是翁,
人間日月急如風。
常聞欲向滄江去,
除我無人與子同。

 

Thù Lệnh Hồ lang trung

Tạc thị nhi đồng kim thị ông,
Nhân gian nhật nguyệt cấp như phong.
Thường văn dục hướng thương giang khứ,
Trừ ngã vô nhân dữ tử đồng.

 

Dịch nghĩa

Mới rồi là đứa trẻ, nay đã lên ông,
Ngày tháng trong cõi người qua mau như gió thổi.
Thường nghe ông muốn về dòng sông xanh ở ẩn,
Ngoài tôi ra không ai muốn như ông.


Lệnh Hồ lang trung tức Lệnh Hồ Sở, bạn đồng liêu và cũng là bạn thơ thân thiết của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay lên ông mới rồi đứa trẻ
Ngày tháng mau như thể ngọn phong
Thường nghe ông muốn về sông
Ngoài tôi không kẻ tương đồng với ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới còn trẻ nít đã thành ông
Năm tháng vèo trôi tựa gió lồng
Biết bạn non xanh mong trở lại
Ngoài ta mấy kẻ ý tương đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hôm qua trẻ nhỏ nay ông già
Năm tháng đời người gió thổi mau
Sông biển thường nghe muốn dạo bước
Trừ tôi giống bạn chẳng ai đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời