Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2013 06:57

送薛十二郎中赴婺州

我住浙江西,
君去浙江東。
日日心來往,
不畏浙江風。

 

Tống Tiết thập nhị lang trung phó Vụ châu

Ngã trú Chiết Giang tây,
Quân khứ Chiết Giang đông.
Nhật nhật tâm lai vãng,
Bất uý Chiết Giang phong.

 

Dịch nghĩa

Tôi ở phía tây Chiết Giang,
Ông phải đi đông Chiết Giang.
Nhưng tâm hồn ngày ngày vẫn qua lại thăm nhau,
Đâu có ngán gió ở Chiết Giang.


Tiết thập nhị lang trung tức quan lang trung Tiết Oánh, bạn đồng liêu và cũng là bạn thơ của tác giả. Vụ châu nay là Kim Hoa. Tác giả và Tiết Oánh đang làm quan tại Ngô Hưng, nay là Hồ châu, thì Tiết Oánh được điều đi Kim Hoa. Theo bản đồ “Tối tân Trung Quốc toàn đồ” ấn hành năm 1989 tại Hương Cảng, thì Hồ châu và Kim Hoa nằm trên trục bắc nam, Hồ châu ở phía bắc, Kim Hoa ở phía nam. Hai địa danh này đều nằm trong tỉnh Chiết Giang. Trong bài này thì dưòng như Hồ châu và Kim Hoa nằm trên trục đông tây, có thể tây và đông trong bài chỉ có nghĩa phiếm chỉ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tôi ở tây Chiết Giang
Ông đi đông Chiết Giang
Ngày ngày tâm qua lại
Đâu ngán gió Chiết Giang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiết Giang tôi ở phía tây
Chiết Giang ông lại đi về phía đông
Lòng ta ngày một viếng thăm
Ngán chi ngọn gió Chiết Giang chặn mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chiết Giang tôi ở mé tây
Phía đông sông Chiết lối này bạn qua
Ngày ngày lòng vẫn nhớ nhau
Chiết Giang dòng ấy sợ nào gió sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời