送賈島歸鐘渾

日日攻詩亦自強,
年年供應在名場。
春風驛路歸何處,
紫閣山邊是草堂。

 

Tống Giả Đảo quy Chung Hồn

Nhật nhật công thi diệc tự cường,
Niên niên cung ứng tại danh trường.
Xuân phong dịch lộ quy hà xứ,
Tử các sơn biên thị thảo đường.

 

Dịch nghĩa

Ngày nào cũng làm thơ công kích nhưng cũng khá,
Năm nào cũng đi thi (mà không đậu).
Trong gió xuân (ông) lên bến đặng về đâu vậy ?
(Được biết ông) về nhà cỏ ở núi Tử Các.


Giả Đảo là sư hoàn tục, đi thi nhiều lần không đậu, nổi tiếng về châm trích thời vãn Đường. Theo "Toàn Đường thi" ông để lại 4 quyển, gồm 393 bài thơ. Chung Hồn là tên một thôn trong núi Tử Các (nay tại đông nam huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây, là nơi ông cất nhà cỏ tá túc).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày nào cũng làm thơ công kích
Tới trường thi chỉ tích niềm đau
Gió xuân ra bến về đâu ?
Về non Tử Các dãi dầu mái tranh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày mãi làm thơ sức chửa nhàm
Năm năm lận đận chốn trường danh
Gió xuân đường dịch về đâu nhỉ?
Tử Các sườn non một mái tranh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày mỗi sửa thơ tự vẫn khoẻ
Năm năm chờ việc chốn quan trường
Gió xuân quán dịch về đâu tá
Gác tía nhà tranh cạnh núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời