Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 09:18

楊柳枝詞其三

江上東西別離饒,
舊條折盡折新條。
亦知春色人將去,
猶勝狂風取次飄。

 

Dương liễu chi từ kỳ 3

Giang thượng đông tây biệt ly nhiêu,
Cựu điều chiết tận chiết tân điều.
Diệc tri xuân sắc nhân tương khứ,
Do thắng cuồng phong thủ thứ phiêu.

 

Dịch nghĩa

Hai đầu đông tây của dòng sông đều có nhiều cuộc tiễn đưa,
Bẻ hết cành cũ lại bẻ sang cành mới mọc.
Vẻ xuân sắc của liễu đã bị con người lấy đi,
Còn bị gió mạnh bẻ gãy cuốn tung bay.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai đầu sông nhiều đưa tiễn tới
Cành cũ tiêu, cành mới cũng tùng
Con người bẻ liễu kiệt cùng
Cuồng phong còn cuốn bay tung lên trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dương liễu chi từ ngũ thủ - 《楊柳枝詞五首》姚合

.........

Câu đầu có chỗ viết :

Giang thượng đông tây ly biệt NHIÊU

江上東西離別饒

Trang : 全唐詩 卷502_7

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên bến đông tây tiễn biệt người
Bẻ cành cũ mới tặng trao ai
Liễu xuân theo với người đi hết
Hơn cả cuồng phong thổi bạt trời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đông tây sông nước biệt ly dày
Cành cũ bẻ xong cành mới bẻ
Vẫn biết mỗi xuân người sẽ biệt
Còn hơn gió mạnh thổi cành bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời