Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 09:12

窮邊詞其二

箭利弓調四鎮兵,
蕃人不敢近東行。
沿邊千里渾無事,
唯見平安火入城。

 

Cùng biên từ kỳ 2

Tiễn lợi cung điều tứ trấn binh,
Phiên nhân bất cảm cận đông hành.
Duyên biên thiên lý hồn vô sự,
Duy kiến bình an hoả nhập thành.

 

Dịch nghĩa

Binh sĩ có tên bén nhọn, cung tốt ở khắp bốn trấn,
Người Phiên không dám lai vãng về phía đông nữa.
Biên ải dài cả ngàn dặm bình yên vô sự,
Chỉ thấy ngọn lửa bình an (trong bếp mọi nhà) trong thành.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Binh bốn trấn cung tên cứng nhọn
Người Phiên không còn dám làm phiền
Dặm ngàn biên ải bình yên
Chỉ còn lửa bếp nhóm lên trong thành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tên nhọn cung dài trấn bốn phương
Phía đông quân giặc dám coi thường
Biên cương ngàn dặm luôn vô sự
Thành nội yên vui bếp lửa bừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tên nhọn cung to binh bốn trấn
Giặc ngoài chẳng dám tiến gần đông
Ven biên nghìn dặm dường vô sự
Chỉ thấy trong thành ánh lửa cơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời