Có giờ dành để mơ màng
Trong đêm thanh tịnh muôn vàn lặng im
Có giờ ngờ vực không tin
Biết bao chữ nghĩa xé mình khóc đau
Có những giờ để khổ sầu:
Trên đường chinh chiến, mắt sâu mẹ già
Có giờ để yêu thiết tha
Trong lều ánh sáng, đôi ta vui vầy
Ngày mai sắc sẽ đổi thay
Như mặt trời nhuộm thân cây thắm màu
Trong sốt ruột, giờ đi mau
Trong cơn cuồng loạn dài lâu của giờ
Nảy mầm rộn rã không ngờ
Những giờ tạo cảnh sống cho thanh bình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)