Khóc đi. Con đường đè nén bạn dài lâu
Khóc đi. Gánh trên vai bạn còn nặng
Khóc, nhất là: Da bạn thì đen
Sống
Hát ca là đời bạn
Múa là niềm vui của bạn
Yêu thương là nỗi bạn khát thèm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)