Anh, khuất phục, anh, khóc than
Anh, có những ngày không làm gì như chết
Anh, chiến đấu vì niềm vui người khác
Anh, trong mắt nhìn không hề có niềm vui
Anh, người anh em của tôi
Mặt đầy những lo âu hoảng sợ
Hãy đứng lên, thét to lên nữa:
Không!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)