25.00
Nước: Italia
81 bài thơ
8 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Francesco Petrarca (11 bài)
- Giosuè Carducci (2 bài)
- Olindo Guerrini (1 bài)
- Alessandro Mazzolini (1 bài)
- Umberto Saba (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/08/2006 06:03 bởi demmuadong, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/08/2007 23:00 bởi Vanachi
Dante sinh năm 1265 tại Firenze, miền trung Italia. Không có tư liệu gì về gia đình của Dante. Trong những tác phẩm của mình, Dante không nói gì về bố, mẹ, anh chị em. Người đời chỉ biết là mẹ của Dante mất khi ông còn nhỏ và bố cũng mất năm 1283, nghĩa là lúc Dante mới 18 tuổi. Vào thời đó, Italia chưa phải là một quốc gia thống nhất mà là sự tồn tại của hàng chục quốc gia nhỏ, các công quốc tự trị. Chính những phân hóa sâu sắc trong xã hội Italia thời bấy giờ đã dẫn đến những cuộc chiến tranh giữa các tiểu quốc và cả những cuộc chiến trong lòng chúng. Firenze quê hương của Dante là nơi diễn ra những cuộc chiến gay gắt nhất, và Dante cũng dấn thân vào cuộc chiến đó.

Sớm mồ côi bố mẹ, tuổi trẻ của Dante diễn ra buồn thảm, không tài sản, không thế lực. Một thân hào hảo tâm đã dạy Dante t…

 

 1. Chương 01 • Capitolo 01
  1
 2. Chương 02 • Capitolo 02
  1
 3. Chương 03 • Capitolo 03
  1
 4. Chương 04 • Capitolo 04
  1
 5. Chương 05 • Capitolo 05
  1
 6. Chương 06 • Capitolo 06
  1
 7. Chương 07 • Capitolo 07
  2
 8. Chương 08 • Capitolo 08
  2
 9. Chương 09 • Capitolo 09
  1
 10. Chương 10 • Capitolo 10
  1
 11. Chương 11 • Capitolo 11
  1
 12. Chương 12 • Capitolo 12
  1
 13. Chương 41 • Capitolo 41
  1
 14. Chương 42 • Capitolo 42
  1
 15. Khúc I • Inferno: Canto I
  3
 16. Khúc I • Purgatorio: Canto I
  1
 17. Khúc II • Inferno: Canto II
  3
 18. Khúc II • Purgatorio: Canto II
  1
 19. Khúc III • Inferno: Canto III
  3
 20. Khúc III • Purgatorio: Canto III
  1
 21. Khúc IV • Inferno: Canto IV
  3
 22. Khúc IV • Purgatorio: Canto IV
  1
 23. Khúc IX • Inferno: Canto IX
  3
 24. Khúc IX • Purgatorio: Canto IX
  1
 25. Khúc V • Inferno: Canto V
  3
 26. Khúc V • Purgatorio: Canto V
  1
 27. Khúc VI • Inferno: Canto VI
  3
 28. Khúc VI • Purgatorio: Canto VI
  1
 29. Khúc VII • Inferno: Canto VII
  3
 30. Khúc VII • Purgatorio: Canto VII
  1
 31. Khúc VIII • Inferno: Canto VIII
  3
 32. Khúc VIII • Purgatorio: Canto VIII
  1
 33. Khúc X • Inferno: Canto X
  3
 34. Khúc X • Purgatorio: Canto X
  1
 35. Khúc XI • Inferno: Canto XI
  3
 36. Khúc XI • Purgatorio: Canto XI
  1
 37. Khúc XII • Inferno: Canto XII
  3
 38. Khúc XII • Purgatorio: Canto XII
  1
 39. Khúc XIII • Inferno: Canto XIII
  3
 40. Khúc XIII • Purgatorio: Canto XIII
  1
 41. Khúc XIV • Inferno: Canto XIV
  3
 42. Khúc XIV • Purgatorio: Canto XIV
  1
 43. Khúc XIX • Inferno: Canto XIX
  3
 44. Khúc XIX • Purgatorio: Canto XIX
  1
 45. Khúc XV • Inferno: Canto XV
  3
 46. Khúc XV • Purgatorio: Canto XV
  1
 47. Khúc XVI • Inferno: Canto XVI
  3
 48. Khúc XVI • Purgatorio: Canto XVI
  1
 49. Khúc XVII • Inferno: Canto XVII
  3
 50. Khúc XVII • Purgatorio: Canto XVII
  1
 51. Khúc XVIII • Inferno: Canto XVIII
  3
 52. Khúc XVIII • Purgatorio: Canto XVIII
  1
 53. Khúc XX • Inferno: Canto XX
  3
 54. Khúc XX • Purgatorio: Canto XX
  1
 55. Khúc XXI • Inferno: Canto XXI
  3
 56. Khúc XXI • Purgatorio: Canto XXI
  1
 57. Khúc XXII • Inferno: Canto XXII
  3
 58. Khúc XXII • Purgatorio: Canto XXII
  1
 59. Khúc XXIII • Inferno: Canto XXIII
  3
 60. Khúc XXIII • Purgatorio: Canto XXIII
  1
 61. Khúc XXIV • Inferno: Canto XXIV
  3
 62. Khúc XXIV • Purgatorio: Canto XXIV
  1
 63. Khúc XXIX • Inferno: Canto XXIX
  3
 64. Khúc XXIX • Purgatorio: Canto XXIX
  1
 65. Khúc XXV • Canto XXV
  3
 66. Khúc XXV • Purgatorio: Canto XXV
  1
 67. Khúc XXVI • Inferno: Canto XXVI
  3
 68. Khúc XXVI • Purgatorio: Canto XXVI
  1
 69. Khúc XXVII • Inferno: Canto XXVII
  3
 70. Khúc XXVII • Purgatorio: Canto XXVII
  1
 71. Khúc XXVIII • Inferno: Canto XXVIII
  3
 72. Khúc XXVIII • Purgatorio: Canto XXVIII
  1
 73. Khúc XXX • Inferno: Canto XXX
  3
 74. Khúc XXX • Purgatorio: Canto XXX
  1
 75. Khúc XXXI • Inferno: Canto XXXI
  3
 76. Khúc XXXI • Purgatorio: Canto XXXI
  1
 77. Khúc XXXII • Inferno: Canto XXXII
  3
 78. Khúc XXXII • Purgatorio: Canto XXXII
  1
 79. Khúc XXXIII • Purgatorio: Canto XXXIII
  1
 80. Khúc XXXIII • Inferno: Canto XXXIII
  3
 81. Khúc XXXIV • Inferno: Canto XXXIV
  3