Sáng Chủ nhật, thức cùng chim đùa hót
Anh nghĩ rằng sẽ đi dạo công viên
Này đây là một ngày đẹp trời lên
Có một người đợi chờ anh sớm tối
Và khi gặp, biết rằng em sẽ nói
Này đây là một ngày đẹp trời sao

Chào, Chủ nhật trời tươi đẹp biết bao
Đây là ngày đẹp trời mà anh thấy
Khi em nói rằng yêu anh thật đấy
Ôi với anh, một ngày đẹp trời đây

Chim đang hót, em đang tựa bên vai
Hãy lên xe và ta cùng rong ruổi
Này đây là ngày trời xinh phơi phới
Đôi ta lái xe theo bóng mặt trời
Cho ngày Chủ nhật cứ tiếp mãi thôi
Này đây là một ngày trời tươi đẹp
Xin chào nhé, Chủ nhật trời xinh đẹp
Đây là ngày đẹp trời của riêng anh
Khi em nói nói rằng em yêu anh
Ôi với anh, một ngày trời tươi đẹp

Xin chào nhé, Chủ nhật trời xinh đẹp
Đây là ngày đẹp trời của riêng anh
Khi em nói nói rằng em yêu anh
Ôi với anh, một ngày trời tươi đẹp

Xin chào nhé, Chủ nhật trời xinh đẹp