Jerusalem, ngày tháng hoa hồng
Thành phố bát ngát quận gần quận xa
Tôi tuổi nhỏ nhiều năm qua
Đến đây tạo vật thiết tha khát thèm

Tôi một mình thuở bé em
Trong ngôi nhà lạ ngày đêm ngắm trời
Mắt nhìn dãy núi chơi vơi
Thử xem gì đẹp cho đời tôi đây

Trên trời xoay chuyển vầng mây
Dưới chân tùng bách lá bay rì rào
Trời chiều bóng toả ánh cao
Từ đâu xa thẳm nơi nào phía tây
Lòng ham muốn như biển say
Tiếng con châu chấu gọi rày sớm khuya
Dường đàn ong vội bay qua
Rì rào gọi nỗi say sưa hồn mình


Nguồn: Thơ Ixraen đương đại, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)