Như nhiều năm tháng trước
Phòng ngủ bị rối bung
Tro củi tàn rải tung
Áo quần dồn chất đống
Một hiếc giường oi nồng
Thư nằm đó từ lâu
Có ai trả lời đâu
Lại còn hơn thế nữa
Xin lỗi tôi ốm quá
Bệnh dịch lại lan tràn
Một năm nữa sắp sang
Những năm sau sẽ đến
Tôi sẽ không lỗi hẹn
Với con hoạ mi xinh
Bay lượn trong vườn mình
Không đổi con chim nhỏ
Lấy chim rẻ quạt đó
Hay lấy con chim câu
Và như mãi trước sau
Một năm rồi sẽ tới
Tình yêu thương sôi nổi
Luôn đầy ắp trong lòng


Nguồn: Thơ Ixraen đương đại, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)