Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: lịch sử (2)
Đăng ngày 16/09/2014 13:50, số lượt xem: 395

Gia Long thống nhất sơn hà,
Tầm nhìn chưa thấu, mới ra sau này...
Vua Thái giao hảo phương tây,
Nhật hoàng mở cửa, mời ngay tây vào.
Cùng là hoàn cảnh như nhau,
Hãy ngồi suy ngẫm, trước sau kỹ càng.
Hỡi nhà hoạch định...cao sang
Lấy làm bài học, khỏi màng xưa nay...