Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nam Bắc triều
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 19:41

寄王琳

玉關道路遠,
金陵信使疏。
獨下千行淚,
開君萬里書。

 

Ký Vương Lâm

Ngọc Quan đạo lộ viễn,
Kim Lăng tín sứ sơ.
Độc hạ thiên hàng lệ,
Khai quân vạn lý thư.

 

Dịch nghĩa

Đường Ngọc Môn Quan xa xôi,
Người đưa tin từ Kim Lăng thưa thớt.
Một mình rơi ngàn hàng lệ,
(Khi) mở bức thư của anh từ vạn dặm gửi tới.


Vương Lâm tự Tử Hành 子珩, là tướng nhà Lương có công trong việc bình loạn Hầu Cảnh 侯景. Về sau Trần Bá Tiên 陳霸先 soán ngôi nhà Lương, Vương Lâm từng cử binh dẹp loạn nhưng thất bại và bị giết. Bài này Dữu Tín làm sau khi nhận được thư của Vương Lâm, viết gửi lại. Tác giả lâu ngày không gặp người tới từ cố quốc, cũng không được nghe tin tức từ cố hương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đường Ngọc Quan xa tắp,
Kim Lăng tín sứ thưa.
Một mình muôn hàng lệ,
Mở bức vạn lý thư.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Ngọc quan ngàn dặm thẳm
Kim Lăng tin tức thưa
Một mình ngồi nhỏ lệ
Mở thư bác gửi qua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời