Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 07/06/2022 04:41 bởi hongha83
Dạ Thảo tên thật là Nguyễn Kim Tiếng, hiện cư ngụ tại TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Như một dòng sông (thơ, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005)
- Trái tim bên phải (thơ, NXB Hội nhà văn, 2010)

 

Trái tim bên phải (2010)