Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cung Đỉnh Tư (2 bài)
- Đặng Hán Nghi (2 bài)
- Thi Nhuận Chương (19 bài)
- Ngô Gia Kỷ (6 bài)
- Tống Uyển (4 bài)
Tạo ngày 20/03/2019 23:13 bởi tôn tiền tử
Dư Hoài 餘懷 (1616-1696) là văn học gia đầu đời Thanh, tự Đàm Tâm 澹心 và Vô Hoài 無懷, hiệu Mạn Ông 曼翁, Man Trì lão nhân 鬘持老人, người Phủ Điền (nay thuộc Phúc Kiến), ngụ cư ở Nam Kinh. Tác phẩm có Vị ngoại hiên tập, Nghiên Sơn đường cảo, Thu tuyết từ, Bản kiều tạp cảo.