Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/08/2014 23:16 bởi tôn tiền tử
Dư Bản 餘楍 tự Sinh Sinh 生生, hiệu Độn Am 鈍庵, ngày sinh và mất không rõ, sống vào khoảng 1661, người Thanh Thần, Tứ Xuyên, học sinh Quốc Tử Giám. Khi Mãn Thanh xâm chiếm, ông khởi binh chống lại, không thành, trốn xuống Giang Nam, khởi binh lần nữa nhưng vẫn thất bại. Ông không đi thi, không ra làm quan, ở ẩn cùng bạn hữu vui chơi xướng hoạ. Sáng tác có "Tăng Ích Hiên thi thảo" 增益軒詩草.