Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
Tạo ngày 17/12/2007 18:25 bởi Vanachi
Dư Đồng Lộc 余同麓 đời Nguyên.