傷春

準擬今春樂事濃,
依然枉卻一東風。
年年不帶看花眼,
不是愁中即病中。

 

Thương xuân

Chuẩn tự kim xuân lạc sự nùng
Y nhiên uổng khước nhất đông phong
Niên niên bất đái khan hoa nhãn
Bất thị sầu trung tức bệnh trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thư thái xuân về lắm sự mong
Gió đông hây hẩy ấm xuân nồng
Tháng năm hờ hững nhìn hoa nở
Bệnh sẵn sầu dâng cảm xót lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Xuân về lắm chuyện vui chơi
Gió đông phây phẩy ấm trời xuân mơ
Nhìn hoa sao vẫn hững hờ
Trong người cảm bệnh lòng vơ vẩn buồn...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Xuân này ngỡ mọi điều vui
Ai hay vẫn thế, ngậm ngùi gió đông
Người quên cỏ biếc hoa hồng
Không sầu não cũng sa vòng ốm đau


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Toan đến xuân này rượu với thơ,
Sang xuân nỡ để cái xuân thừa;
Năm năm thường phụ lời hoa ước,
Chẳng bệnh thì sầu luống ngẩn ngơ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mong đợi xuân nầy được thật vui
Than ôi đã uổng gió xuân rồi
Năm năm hoa mắt nhìn đâu thấy
Không bệnh thì sầu cũng khổ thôi

25.00
Trả lời