Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2009 06:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/10/2018 14:06

夏夜追涼

夜熱依然午熱同,
開門小立月明中。
竹深樹密蟲鳴處,
時在微涼不是風。

 

Hạ dạ truy lương

Dạ nhiệt y nhiên ngọ nhiệt đồng,
Khai môn tiểu lập nguyệt minh trung.
Trúc thâm, thụ mật, trùng minh xứ,
Thì tại vi lương, bất thị phong.

 

Dịch nghĩa

Nóng ban đêm chẳng kém nóng giữa trưa
Mở cửa ra ngoài đứng dưới ánh trăng
Nơi bụi tre dày rậm có tiếng sâu kêu
Thỉnh thoảng có một tí mát không phải gió

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giang Phu

Trời đêm nóng nực khéo như ngày
Mở cửa ra cầu đứng lát giây
Tre rậm cây dày, trùng rộn tiếng
Nghe hơi hơi mát, gió gì đây


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần phục lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi), NXB Long Giang, 1949
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Đêm nóng mà so chẳng kém trưa
Ra ngoài hóng dưới ánh trăng lùa
Trúc tre dày rậm sâu ran tiếng
Thỉnh thoảng mát người tựa gió đưa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đêm nóng so trưa chẳng kém nhau
Ra ngoài hóng mát dưới trăng thâu
Nơi tre dày rậm sâu ran tiếng
Thỉnh thoảng mát người có đó xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ban đêm nóng tựa ban ngày
Dưới trăng, mở cửa phút giây bên ngoài
Trúc dày tiếng dế rền tai
Thoảng nghe hơi mát, phải đây gió về

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời