Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 13:58

正朝上左相張燕公

歲去愁終在,
春還命不來。
長吁問丞相,
東閣幾時開?

 

Chính triêu thướng tả thừa tướng Trương Yên công

Tuế khứ sầu chung tại,
Xuân hoàn mệnh bất lai.
Trường hu vấn thừa tướng,
Đông các kỷ thì khai?

 

Dịch nghĩa

Năm đã hết nhưng nỗi buồn rốt cuộc vẫn còn,
Xuân về mà thời vận vẫn chưa đến.
Thống thiết hỏi quan thừa tướng:
Khi nào ngài mới mở Đông các?


Trương Yên công tức Trương Thuyết, đời Duệ Tông (710-712) làm đồng trung thư môn hạ bình chương sự, thăng tả thừa tướng với tước Yên quốc công. Vì không hợp với tể tướng Diêu Sùng, ông bị giáng thứ sử Tương châu, rồi Nhạc châu, sau được phục chức cũ. Dương Trọng Huyền dâng lên ông bài này khi ông vừa trở lại kinh đô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm đã qua vẫn còn buồn hận
Xuân đã về thời vận chưa lai
Hỏi quan thừa tướng thưa ngài:
Bao giờ Đông các mới khai trương nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm hết nỗi buồn rốt cuộc còn,
Xuân về thời vận vẫn chưa thông.
Nóng lòng xin hỏi quan thừa tướng:
Đông các khi nào mới mở xong?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm hết nỗi buồn vẫn còn,
Xuân về thời vận chưa thông được nào.
Nóng lòng hỏi thừa tướng sao:
Khai trương Đông các khi nào diễn ra?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời