Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Anh Chi (45 bài)
Tạo ngày 16/07/2006 16:22 bởi Oanh, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 15/12/2008 07:42 bởi hongha83
Dương Trọng Dật (1947-) quê Kinh Môn, Hải Dương. Là Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng. Vào Hội năm 1990. Năm 1970, Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, vào Nam công tác trong ngành tuyên huấn. Từ 1975: công tác tại Hội Văn nghệ Giải phóng, dạy lý luận văn học tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh rồi chuyển sang báo Sài Gòn giải phóng cho đến nay.

Tác phẩm:

Khoảng trời chiến sĩ (thơ, 1985); Những miền đất nhớ (thơ, 1985); Người đồng hành (truyện ngắn, 1985); Đất khát (tiểu thuyết, 1986, 2001); Những ngôi sao con gái (tiểu thuyết, 1987, 1999); Ngày cuối cùng của chiến tranh (truyện ngắn, 1987, 2001); Hội chứng chảy máu vàng (tiểu thuyết, 1989); Cát bụi đô thành (tiểu thuyết, 1991); Những vần thơ trái mùa (thơ, 1992); Thơ Dương Trọng Dật (1998); Lòng đạo xin…