Sóng gió ngưng đầu ghềnh Vô Nghĩa
Mây vàng tan hiện miếu Hoàng Ngưu
Giữa núi xanh một dòng sóng trắng
Tiếng vượn kêu vang tận Giáp Châu

tửu tận tình do tại