Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: núi (60)

Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2013 22:29

夏陽山

東自熊山山落下,
南臨藍水水縈回。
狐潛兔伏當他去,
已有江邊起射堆。

 

Hạ Dương sơn

Đông tự Hùng sơn sơn lạc hạ,
Nam lâm Lam thuỷ thuỷ oanh hồi.
Hồ tiềm thố phục đương tha khứ,
Dĩ hữu giang biên khởi xạ đôi.

 

Dịch nghĩa

Mạch từ Hùng sơn phía đông xuống mà thành
Phía nam là sông Lam uốn khúc vòng quanh
Cáo, thỏ ẩn nấp tại đây thì hãy tìm đi nơi khác
(Bởi) bờ sông này đã nổi lên gò Bắn


Núi Hạ Dương nằm ở xã Dương Xá, mạch theo Hùng Lĩnh phía đông xuống mà nổi lên thành núi này. Trông xuống phía nam là sông Lam, trước mặt có gò Bắn.

Nguồn: Nghệ Tĩnh sơn thuỷ vịnh, NXB Nghệ An, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Từ dãy Hùng Sơn lan đến đây
Dòng Lam uốn khúc phía nam quây
Báo cho thỏ cáo đi nơi khác
Gò Bắn bên sông dọa chúng mày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mạch khởi đông Hùng sơn xuống thành,
sông Lam nam ấy uốn vòng quanh.
Nấp đây cáo, thỏ tìm nơi khác,
Gò Bắn bờ sông đã nổi thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời